مکان تبلیغات شما

راحت و بدون دردسر میان مطالب ما بگردید

شعر”شاعر:مصطفی پورسینا”

عجب جاذبه داره این سورانه
همه را کرده سوی خود روانه
شده محصور ز باغات و مزارع
الهی عمر کنه چندین هزاره
چقدر ساکت و آرام دامن کوه
درونش مردمی سختکوش و خوشخو
همه در پی روزی می کنند کار
بی آنکه دردشان را برزنند جار
خدا قوت دهد این مردمان را
تمام مرد و زن و کودکان را
که باشند سالم و دلشاد همیشه
موفق باشند در هر شغل و پیش

شاعر:مصطفی پورسینا

برچسب ها