مکان تبلیغات شما

راحت و بدون دردسر میان مطالب ما بگردید

شعر”شاعر:محمدساری”

هر جای زمین باشم،از دور تو پیدایی
ما رفتنی ایم اما،تو وارث فردایی
دیوار جهانم تو،هر لحظه امانم تو
تارخ و مکانم تو،تو هویت مایی
آبادی و دلشادی،از بند غم آزادی
ای مفخر آبادی،ای خالق شیدایی
صد ستاره بر دوشت،خورشید در آغوشت
دنیا شده مدهوشت،ای مظهر زیبایی
ای بزرگ سورانه،هر سنگ تو دردانه
هر عاقل و دیوانه،گفت که بیتایی
شهبازی و شهنازی،صد قله بر اندازی
ما را چه کند راضی،جز اینکه تو اینجایی

شاعر:محمد ساری