مکان تبلیغات شما

راحت و بدون دردسر میان مطالب ما بگردید

سورانه و عاشورا

سورانه عزادار جگر گوشه زهر است مردمش خادم در بار پسرخوانده زهرا ستحال در بزم عزای حضرت ثارالله غمگین شده از مصیبت ال اللهسورانه مصفا به وجود حرمی هست این از لطف خداهست که همسایه ماهستشکر خداکه دراین دیار شدقسمت ما صحن و سرا و حرم زاده عبداللهسورانه مصفا به وجود حرمی هست درمیانش یک ضریح اطهری هستمرجعی عالی مقام ...
محمدرضاجودکی
1 سال پیش
394 views
ادامه مطلب

شعر”شاعر:محمدساری”

هر جای زمین باشم،از دور تو پیدایی ما رفتنی ایم اما،تو وارث فردایی دیوار جهانم تو،هر لحظه امانم تو تارخ و مکانم تو،تو هویت مایی آبادی و دلشادی،از بند غم آزادی ای مفخر آبادی،ای خالق شیدایی صد ستاره بر دوشت،خورشید در آغوشت دنیا شده مدهوشت،ای مظهر زیبایی ای بزرگ سورانه،هر سنگ تو دردانه هر عاقل و دیوانه،گفت که بیتایی شهبازی و شهنازی،صد قله بر اندازی ما را چه کند راضی،جز اینکه ...
محمدرضاجودکی
2 سال پیش
433 views
ادامه مطلب

شعر”شاعر:مصطفی پورسینا”

عجب جاذبه داره این سورانه همه را کرده سوی خود روانه شده محصور ز باغات و مزارع الهی عمر کنه چندین هزاره چقدر ساکت و آرام دامن کوه درونش مردمی سختکوش و خوشخو همه در پی روزی می کنند کار بی آنکه دردشان را برزنند جار خدا قوت دهد این مردمان را تمام مرد و زن و کودکان را که باشند سالم و دلشاد همیشه موفق باشند در هر شغل و ...
محمدرضاجودکی
2 سال پیش
285 views
ادامه مطلب

شعر”شهباز”

من به تن نازی شهباز بسی می نازم کرده زیبایی این کوه غزل پردازم پای بر فرق دماوند نهادم اما می کشد جانب خود جاذبه شهبازم پرنیان پوشد و گه چادر زیبای سپید دل به هر شیوه برد عشوه گر تن نازم به سپیدی و سر افرازیت ای کوه قسم دوست دارم که به دیدار تو روز اغازم بس که در دامن تو لاله و سنبل روید من ندانم ...
محمدرضاجودکی
2 سال پیش
519 views
ادامه مطلب

شعر درباره ی روستای سورانه

"روستای سورانه" در دهـــاتــی کوچـک و سـرسبز باشد خانـــه ام در جـــوار شـهـر شـازنـد اســت ایــن جـانـانـه ام کــوه شـهبازش ، دماوند است وباغـش سبزِ سـبز بــهـر آن کــوچــک ســـراب فصلی اش دیوانه ام یـک جـهان سبـزی و یـک دنیا گلِ سرخ و سـفید بــهـر گــلبـرگ لــطـیـف و حشــی اش پـروانـه ام زیـنــتــش فـرزنـد زهــرا ، نـــام او عــبـدالْـلـه آن نــگــیـن بـا صـــفــا را طــالــب رنــدانــه ام مـــردمــش خـونـگـرم ...
محمدرضاجودکی
3 سال پیش
968 views
ادامه مطلب