مکان تبلیغات شما

راحت و بدون دردسر میان مطالب ما بگردید

پاییز روستای سورانه

شهریور که میشود
دیگر کسی حواسش به تابستان نیست
همه نشانی پاییز را میپرسند
چه متولدماه مهر باشند،چه نباشند
پاییز با همه برگریزانش اما
می تواند یک شروع باشد
یک بهار ،حتی

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجه کنید

عکاس:حسین نوروزی